Du kan alltid höra av dig till mig om du har funderingar eller vill handla i butiken. Följ @sjoboden_magasinsgatan5 på instagram för mer info kring aktuella öppettider och event. Jag önskar dig en fin dag, njut av stunden…Med värme Pernilla

Nu hittar ni mig i Sjöboden på Magasinsgatan 5 tillsammans med min vän och kollega Jennie Berg Gardell som är en fantastisk personlig tränare och som kan hjälpa dig att finna ditt bästa jag, du kan läsa mer om henne på www.jennieberggardell.se

Hos oss finns också Maria Fredsdotter som ger yogamassage och andra härliga behandlingar, läs mer på yoga121.se

Tillsammans driver vi vår fina, personliga butik som erbjuder av oss utvalda saker, sånt vi tycker om, med hållbarhet som inriktning. Vi vill att du ska kunna ta med en del av känslan från Sjöboden5 hem till dig.

Butikens öppettider är för det mesta
Mån-fred 12-14, tisdag även 16-17
Sista lördagen i månaden 10-13
Eller enligt överenskommelse

Följ sjoboden_magasinsgatan5 på instagram och Facebook för mer info och aktuella öppettider

Från och med första januari 2017 debiterar jag fullt pris om du avbokar din tid mindre än 24 timmar innan eftersom jag då har svårt att hinna få in en ny kund och isåfall går miste om min inkomst.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

För att kunna erbjuda bästa möjliga behandling så för jag kundkort med namn, telnummer, ev allergier och sjukdomar samt behandlingshistorik.
Vid ytterligare frågor om hur jag hanterar dina personuppgifter ring eller kom in på salongen så berättar jag mer.

Lánima hudvård AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.
Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Lánima hudvård AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Lánima Hudvård AB verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Lánima Hudvård AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.